Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Beszámolóink 2010

2011.07.04

A „Szakmai Egyesület Műemlékeinkért”
Közhasznú szervezet Közhasznúsági jelentése
2010.

 

 

Alapítás időpontja: 2007. július 6.
Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság
Regisztrációs szám: 12 Pk.60696
Adószám: 1 8 1 2 8 4 9 3 - 1- 4 1

 

 

Szöveges jelentés:

 

Az egyesületet a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága néhány munkatársa alapította meg, azzal a céllal, hogy tevékenységével segítse a hazai épített kulturális örökség védelmét, megóvását, fenntartását, és minél nagyobb körben történő népszerűsítését, együttműködésben a költségvetési intézményekkel, valamint más civil szervezetekkel. Tevékenységével hozzájárul a támogatott műemlékek látogathatóvá tételéhez, környezetének rendbe hozásához, rendben tartásához. Népszerűsítésük érdekében kulturális, ismeretterjesztő, illetve igényes szórakoztató programokat, esetenként alkotó és ismeretterjesztő táborokat is szervez valamennyi korosztály számára. Tevékenységével igyekszik bevonni a nemzet tagjainak széles rétegeit a műemlékvédelembe, az adott műemlék által képviselt művelődéstörténeti hagyományok ápolásába például önkéntes munka szervezésével. A műemlékekkel kapcsolatos művelődéstörténeti ismeretek közkinccsé tétele céljából kiadványok megjelenését segíti. A turistaforgalom-emelkedés elősegítésével hozzájárul a műemlékek fenntartásához, többek közt a műemlékekben vagy közelükben információs pontok létrehozásával, vagy a műemlék környezetében található nevezetességek, látnivalók megismertetésével.

Tevékenységünk kiemelt eseményei voltak 2010-ben:

A lovasberényi Cziráky-kastély népszerűsítéséért végzett akciómunka

A kastélyban helyreállítottunk egy helyiséget (Főlépcsőház alatti terület), amely kastélyboltként, gondnoki és létesítményvezetői irodaként, s irat-és eszköztárként egyaránt hasznosítható a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága részére
Végzett munkák: építési törmelék (sitt) kihordása, aljzatkiegyenlítés, hajópadló-padozat készítés, ajtó felszerelése
Kihordtuk a feltárási törmeléket (sitt) több helyiségből (egykori konyha és kamra)
Elvégeztük a kastély udvar és az egykori díszkert közötti lesüllyedt terület feltöltését
A kastélyudvarra friss murvát terítettünk (murva beszerzése, helyszínre szállítása, szétterítése)
A nádasdladányi kastélyból a kastély létesítményvezetőjének, és gondnokának jóváhagyásával, velük közösen egyeztetve műanyagszékeket szállítottunk át a Cziráky-kastélyba a rendezvényekhez. A székeket letisztítottuk.
A kastély folyosójának burkolatlan szakaszát leburkoltuk.
A kastélyban a már említett helyiség ajtaja mellett további két ajtót készíttettünk és szereltünk fel, egy munkánkat támogató asztalosmester segítségével, hogy két, nem biztonságos helyiséget el tudjunk kulturált módon zárni a kívülállók elől.
A bedeszkázott ablakszárnyat üvegezett ablakra cseréltük.
A kastélyudvaron a fal menti szakaszt egynyári növényekkel ültettük be.
A kastély ismertetését, népszerűsítését a kastélyról szóló szóróanyagok házilagos módon történő elkészítésével oldottuk meg.
A kastélyban egy állandó kiadványsarok kialakításával képeslapokat, kiadványokat árusítottunk a rendezvények során.
A rendezvényeken állandó büfésarkot alakítottuk ki, ahol a vendégek barátságos fogadása megoldható lett.
Megszereztük a Gondnokság vezetőségének hozzájárulását állandó tárlatvezető alkalmazásához, amelyhez az önkormányzattól is segítséget kaptunk, és megoldottuk a kastély állandó hétvégi hivatalos látogathatóságát. (pénztárgép beállítása, belépőjegyek szedése, tárlatvezető kiképzése)
Megoldjuk a kastély fontosabb helyiségeinek rendezvények előtti takarítását.

A kastélyban a 2010. évi nyári évad során 9 rendezvényt szerveztünk.

Rendezvény-előkészítési, szervezési munkák:
A Filmszoba felszerelése: filmtörténeti kiállítás anyagainak kigyűjtése, felhelyezése, helyszínen talált filmtekercstartók elhelyezése, plakátok és színészképek kihelyezése
A Nosztalgiabüfé felszerelése: büfében függönyök, nosztalgiaplakátok
A vetítőterem technikai felszerelése (vetítőállvány), a vetítőterem függönyökkel, sötétítőkkel történő felszerelése.
A földszinten a kiállítás és a fogadás termeinek kitakarítása, a képtartó lécek megerősítése, a kiállítás felhelyezése, a helyiségek berendezése
Plakátok, szórólapok, jegyek házilagos elkészítése (saját tervezésben, sokszorosítással), saját hatáskörben történő terjesztése

A munkánk eredménye:
a látogatók száma 2009-ben: 360 fő
a látogatók száma
2010-ben: 1 261 fő


Egyéb tevékenységek és eredmények
:

2010. február: A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által hagyományosan, farsang alkalmából sok éve szervezett „Balsorsú Műemlékekért” meghirdetett jótékonysági bálon pénzbeli adománnyal támogattuk az abaújvári református templom középkori eredetű freskóinak restaurálását.

2010. szeptember 19: Egyesületünk a Kulturális Örökségnapok alkalmával gondoskodott a budavári De la Motte-Beer palota vasárnapi nyitva tartásáról, a vendégek méltó fogadásáról, tájékoztatásáról, segítséget nyújtva ezáltal a vagyonkezelőnek.
Látogatók száma kb. 950 fő.

Az egyesület a műemlékek hatékonyabb népszerűsítése érdekében az ingyenesen fenntartható honlapszerkesztő portálokon weboldalakat tart fenn több műemlékről, lehetőségei szerint:

Lovasberényi Cziráky-kastély,  – népszerűsítő oldal, Tatai Esterházy-kastély Rajongóinak Társasága, Budavári De la Motte-Beer palota – népszerűsítő oldal
Együttműködő partnereink és támogatóink 2010-ben:

Műemlékek Nemzeti Gondnoksága
Lovasberényi Önkormányzat
Tata és Környéke Vendégvárók Céhe Egyesület, Tata
www.eoldal.hu
Magyar Nemzeti Filmarchívum (Filmvetítések, filmtörténeti kiállítás)
Ákos Jegyiroda (Székesfehérvár)
Cziráky-kastély Műemléki Alapítvány
Nádasdladányi Nádasdy-kastély (székek)
Horváth Béla asztalosmester (ajtók, párkányok, és egyéb asztalos munkák)
Svertecki Réka (a legifjabb önkéntes „mindenesünk”)


Pénzügyi beszámoló és közhasznú jelentés 2010:

 

Közhasznúsági jelentés

Év: 2010

Szervezet neve: Szakmai Egyesület Műemlékeinkért

Székhely: 1031, Budapest, Váci Mihály tér 3.

Kapcsolattartó: Baráth Ágnes

 

 

 

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

Tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek) helyesbítései

Tárgyév

A. Befektetett eszközök (2-5. sorok)

0

0

0

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

0

0

0

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

0

0

0

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

0

0

0

IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE

0

0

0

B. Forgóeszközök (7-10. sorok)

181

0

191

I. KÉSZLETEK

0

0

0

II. KÖVETELÉSEK

0

0

0

III. ÉRTÉKPAPÍROK

0

0

0

IV. PÉNZESZKÖZÖK

181

0

191

C. Aktív időbeli elhatárolások

0

0

0

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. sorok)

181

0

191

D. Saját tőke (14.-19. sorok)

181

0

191

I. INDULÓ TŐKE/ JEGYZETT TŐKE

0

0

0

II.TŐKEVÁLTOZÁS/ EREDMÉNY

339

0

181

III. LEKÖTÖTT TARTALÉK

0

0

0

IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

0

0

0

V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)

-158

0

10

VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL

0

0

0

E. Céltartalékok

0

0

0

F. Kötelezettségek (22.-23. sorok)

0

0

0

II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

0

0

0

III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

0

0

0

G. Passzív időbeli elhatárolások

0

0

0

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.-20.+21.+24. sorok)

118

0

191

 

 

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek) helyesbítései

Tárgyév

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.)

183

0

343

1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás

0

0

0

a) alapítótól

0

0

0

b) központi költségvetéstől

0

0

0

c) helyi önkormányzattól

50

0

50

d) társadalombiztosítótól

0

0

0

e) egyéb, ebből 1%

0

0

38

2. Pályázati úton elnyert támogatás

0

0

0

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

43

0

225

4. Tagdíjból származó bevétel

50

0

30

5. Egyéb bevétel

40

0

0

B. Vállalkozási tevékenység bevétele

0

0

0

C. Összes bevétel (A.+B.)

183

0

343

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)

341

0

333

1. Anyagjellegű ráfordítások

341

0

333

2. Személyi jellegű ráfordítások

0

0

0

3. Értékcsökkenési leírás

0

0

0

4. Egyéb ráfordítások

0

0

0

5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

0

0

0

6. Rendkívüli ráfordítások

0

0

0

E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)

0

0

0

1. Anyagjellegű ráfordítások

0

0

0

2. Személyi jellegű ráfordítások

0

0

0

3. Értékcsökkenési leírás

0

0

0

4. Egyéb ráfordítások

0

0

0

5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

0

0

0

6. Rendkívüli ráfordítások

0

0

0

F. Összes ráfordítás (D+E)

341

0

333

G. Adózás előtti eredménye (B-E)

0

0

0

H. Adófizetési kötelezettség

0

0

0

I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)

0

0

0

J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)

-158

0

10

A. Személyi jellegű ráfordítások

0

0

0

1. Bérköltség

0

0

0

ebből: -megbízási díjak

0

0

0

-tiszteletdíjak

0

0

0

2. Személyi jellegű egyéb kifizetések

0

0

0

3. Bérjárulékok

0

0

0

B. A szervezet által nyújtott támogatások

0

0

0

C. Továbbutalási céllal kapott támogatás

0

0

0

D. Továbbutalt támogatás

0

0

                           0

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Helyszíni munkavégzés


 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.