Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2009. évi beszámoló

2009.12.15

A „Szakmai Egyesület Műemlékeinkért” Közhasznú szervezet
Közhasznúsági jelentése
2009.


Alapítás időpontja: 2007. július 6.

Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság

Regisztrációs szám: 12 Pk.60696

Adószám: 1 8 1 2 8 4 9 3 - 1- 4 1


Az egyesületet a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága néhány munkatársa alapította meg, azzal a céllal, hogy tevékenységével segítse a hazai épített kulturális örökség védelmét, megóvását, fenntartását, és minél nagyobb körben történő népszerűsítését, együttműködésben a költségvetési intézményekkel, valamint más civil szervezetekkel. Tevékenységével hozzájárul a támogatott műemlékek látogathatóvá tételéhez, környezetének rendbe hozásához, rendben tartásához. Népszerűsítésük érdekében kulturális, ismeretterjesztő, illetve igényes szórakoztató programokat, esetenként alkotó és ismeretterjesztő táborokat is szervez valamennyi korosztály számára. Tevékenységével igyekszik bevonni a nemzet tagjainak széles rétegeit a műemlékvédelembe, az adott műemlék által képviselt művelődéstörténeti hagyományok ápolásába például önkéntes munka szervezésével. A műemlékekkel kapcsolatos művelődéstörténeti ismeretek közkinccsé tétele céljából kiadványok megjelenését segíti. A turistaforgalom-emelkedés elősegítésével hozzájárul a műemlékek fenntartásához, többek közt a műemlékekben vagy közelükben információs pontok létrehozásával, vagy a műemlék környezetében található nevezetességek, látnivalók megismertetésével.


Tevékenységünk kiemelt eseményei voltak 2009-ben:


• 2009. február: A kulturális Örökségvédelmi Hivatal által hagyományosan, farsang alkalmából sok éve szervezett „Balsorsú Műemlékekért” meghirdetett jótékonysági bálon a mi adományunkkal lett elegendő pénz, a jelenleg Erdélyben, Zoltán településen található, egykori Czirjék-kúria barokk kapuzatának megmentésére. A műemlék így tudott benevezni a 2009. évi örökségnapok látnivalói sorába.

• 2008. augusztusa: támogatásunkban részesítettük az Országos Város-, és Faluvédők Szövetsége által minden évben szervezett műemlékvédelmi gyermektábort.

• 2008. augusztus 23-a: Felajánlottuk a Műemlékek Nemzeti Gondnokságának, mint a lovasberényi Cziráky-kastély vagyonkezelőjének, és el is végeztük a nagytakarítási és legszükségesebb karbantartási feladatokat, hogy látogatóbaráttá tegyük a műemléket, és csatlakozva az „1000 éves Fejér Megye” rendezvénysorozathoz, segítséget nyújtottunk egy sikeres koncert szervezésével.
Részletes, fényképes beszámoló ide kattintva olvasható!

• 2009. szeptember 20: Egyesületünk bekapcsolódott a Kulturális Örökségnapok megrendezésébe, azáltal, hogy megszervezte a budavári De la Motte-Beer palota vasárnapi nyitva tartását, és a vendégek méltó fogadását, segítséget nyújtva ezáltal a vagyonkezelőnek.

 

Kép

 


• 2009. szeptember 28. Múzeumpedagógiai Évnyitó megszervezése és lebonyolítása a Magyar Nemzeti Galériában. Az egy napos rendezvényen egyesületünk tagjai segítséget nyújtottak az egyesületi munka mellett a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága szakmai jellegű kiadványának ismertetésére, értékesítésére. A rendezvény lehetőséget nyújtott szakmai beszélgetésekre, kapcsolatteremtésre is.

• Az egyesület a műemlékek hatékonyabb népszerűsítése érdekében az ingyenesen fenntartható honlapszerkesztő portálokon weboldalakat tart fenn több műemlékről, lehetőségei szerint:

Lovasberényi Cziráky-kastély – ismertető oldal: www.czirakykastely.eoldal.hu


Együttműködő partnereink 2009-ben:


Műemlékek Nemzeti Gondnoksága

Lovasberényi Önkormányzat

Tata és Környéke Vendégvárók Céhe Egyesület, Tata

www.eoldal.hu

 

Közhasznúsági jelentés

Év: 2009

Szervezet neve: Szakmai Egyesület Műemlékeinkért

Székhely: 1031, Budapest, Váci Mihály tér 3.

Kapcsolattartó: Baráth Ágnes

 

 

 

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

Tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek) helyesbítései

Tárgyév

A. Befektetett eszközök (2-5. sorok)

0

0

0

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

0

0

0

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

0

0

0

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

0

0

0

IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE

0

0

0

B. Forgóeszközök (7-10. sorok)

339

0

181

I. KÉSZLETEK

0

0

0

II. KÖVETELÉSEK

0

0

0

III. ÉRTÉKPAPÍROK

0

0

0

IV. PÉNZESZKÖZÖK

339

0

181

C. Aktív időbeli elhatárolások

0

0

0

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. sorok)

339

0

181

D. Saját tőke (14.-19. sorok)

 

0

181

I. INDULÓ TŐKE/ JEGYZETT TŐKE

0

0

0

II.TŐKEVÁLTOZÁS/ EREDMÉNY

467

0

339

III. LEKÖTÖTT TARTALÉK

0

0

0

IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

0

0

0

V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)

-128

0

-158

VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL

0

0

0

E. Céltartalékok

0

0

0

F. Kötelezettségek (22.-23. sorok)

0

0

0

II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

0

0

0

III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

0

0

0

G. Passzív időbeli elhatárolások

0

0

0

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.-20.+21.+24. sorok)

339

0

118

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek) helyesbítései

Tárgyév

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.)

61

0

183

1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás

0

0

0

a) alapítótól

0

0

0

b) központi költségvetéstől

0

0

0

c) helyi önkormányzattól

0

0

50

d) társadalombiztosítótól

0

0

0

e) egyéb, ebből 1%

0

0

0

2. Pályázati úton elnyert támogatás

0

0

0

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

 

0

43

4. Tagdíjból származó bevétel

20

0

50

5. Egyéb bevétel

41

0

0

B. Vállalkozási tevékenység bevétele

0

0

0

C. Összes bevétel (A.+B.)

61

0

183

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)

189

0

341

1. Anyagjellegű ráfordítások

156

0

341

2. Személyi jellegű ráfordítások

0

0

0

3. Értékcsökkenési leírás

0

0

0

4. Egyéb ráfordítások

           33

0

0

5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

0

0

0

6. Rendkívüli ráfordítások

0

0

0

E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)

0

0

0

1. Anyagjellegű ráfordítások

0

0

0

2. Személyi jellegű ráfordítások

0

0

0

3. Értékcsökkenési leírás

0

0

0

4. Egyéb ráfordítások

0

0

0

5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

0

0

0

6. Rendkívüli ráfordítások

0

0

0

F. Összes ráfordítás (D+E)

189

0

341

G. Adózás előtti eredménye (B-E)

0

0

0

H. Adófizetési kötelezettség

0

0

0

I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)

0

0

0

J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)

-128

0

-158

A. Személyi jellegű ráfordítások

0

0

0

1. Bérköltség

0

0

0

ebből: -megbízási díjak

0

0

0

-tiszteletdíjak

0

0

0

2. Személyi jellegű egyéb kifizetések

0

0

0

3. Bérjárulékok

0

0

0

B. A szervezet által nyújtott támogatások

0

0

0

C. Továbbutalási céllal kapott támogatás

0

0

0

D. Továbbutalt támogatás

0

0

                         0

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Munkánk Lovasberényben 2009

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.