Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2007. évi Beszámoló

2007.05.30

Adószám: 1 8 1 2 8 4 9 3 - 1- 4 1
Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság
Regisztrációs szám: 12 Pk.60696

 

Szakmai Egyesület Műemlékeinkért

1031 Budapest, Váci Mihály tér 3.

 

Közhasznúsági jelentés

Év: 2007

Szervezet neve: Szakmai Egyesület Műemlékeinkért

Székhely: 1031, Budapest, Váci Mihály tér 3.

Kapcsolattartó: Baráth Ágnes

 

 

 

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

Tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek) helyesbítései

Tárgyév

A. Befektetett eszközök (2-5. sorok)

0

0

0

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

0

0

0

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

0

0

0

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

0

0

0

IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE

0

0

0

B. Forgóeszközök (7-10. sorok)

0

0

467

I. KÉSZLETEK

0

0

0

II. KÖVETELÉSEK

0

0

0

III. ÉRTÉKPAPÍROK

0

0

0

IV. PÉNZESZKÖZÖK

0

0

467

C. Aktív időbeli elhatárolások

0

0

0

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. sorok)

0

0

467

D. Saját tőke (14.-19. sorok)

0

0

467

I. INDULÓ TŐKE/ JEGYZETT TŐKE

0

0

0

II.TŐKEVÁLTOZÁS/ EREDMÉNY

0

0

460

III. LEKÖTÖTT TARTALÉK

0

0

0

IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

0

0

0

V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)

0

0

467

VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL

0

0

0

E. Céltartalékok

0

0

0

F. Kötelezettségek (22.-23. sorok)

0

0

0

II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

0

0

0

III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

0

0

0

G. Passzív időbeli elhatárolások

0

0

0

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.-20.+21.+24. sorok)

0

0

467

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek) helyesbítései

Tárgyév

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.)

0

0

517

1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás

0

0

0

a) alapítótól

0

0

0

b) központi költségvetéstől

0

0

0

c) helyi önkormányzattól

0

0

0

d) társadalombiztosítótól

0

0

0

e) egyéb, ebből 1%

0

0

0

2. Pályázati úton elnyert támogatás

0

0

0

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

0

0

0

4. Tagdíjból származó bevétel

0

0

50

5. Egyéb bevétel

0

0

467

B. Vállalkozási tevékenység bevétele

0

0

0

C. Összes bevétel (A.+B.)

0

0

517

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)

0

0

50

1. Anyagjellegű ráfordítások

0

0

49

2. Személyi jellegű ráfordítások

0

0

0

3. Értékcsökkenési leírás

0

0

0

4. Egyéb ráfordítások

             0

0

0

5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

0

0

1

6. Rendkívüli ráfordítások

0

0

0

E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)

0

0

0

1. Anyagjellegű ráfordítások

0

0

0

2. Személyi jellegű ráfordítások

0

0

0

3. Értékcsökkenési leírás

0

0

0

4. Egyéb ráfordítások

0

0

0

5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

0

0

0

6. Rendkívüli ráfordítások

0

0

0

F. Összes ráfordítás (D+E)

0

0

50

G. Adózás előtti eredménye (B-E)

0

0

0

H. Adófizetési kötelezettség

0

0

0

I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)

0

0

0

J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)

0

0

467

A. Személyi jellegű ráfordítások

0

0

0

1. Bérköltség

0

0

0

ebből: -megbízási díjak

0

0

0

-tiszteletdíjak

0

0

0

2. Személyi jellegű egyéb kifizetések

0

0

0

3. Bérjárulékok

0

0

0

B. A szervezet által nyújtott támogatások

0

0

0

C. Továbbutalási céllal kapott támogatás

0

0

0

D. Továbbutalt támogatás

0

0

                  0

 

Keltezés:     2008.05. 05. 

 

 

Kép

Szakmai Egyesület Műemlékeinkért

Tevékenységünk 2007-ben

 

 

Az egyesület 2007. nyarán alakult. Bejegyzése 2007. végére lezajlott.

 

Tatai Esterházy-kastély

Részvétel a Tatai Civil Társulás által szervezett Tatai Civil Napokon, ahol a Montecorona műemlékvédő egyesülettel együtt népszerűsítettük műemlékeinket, és a Műemlékek Nemzeti Gondnoskága intézményét, legfőképpen a tatai Esterházy-kastélyt.

 

Péceli Ráday-kastély

Barokk konyha bemutatásának lebonyolítása a Pécel városa által rendezett 2008. évi májusi borfesztiválra.

 

Kép

 

 Jakováli Hasszán dzsámija és Idrisz Baba türbéje Pécsett

A helyszínről képeslapok készítése a műemlék fenntartásának támogatásáért, és népszerűsítéséért

 

Füzérradványi Károlyi-kastély

Adományok gyűjtése és képeslapok, ajándéktárgyak készíttetése a kastély fenntartásának támogatásáért, népszerűsítéséért. Üzlethelyiség kialakítása, Óév búcsúztató koncert támogatása.

 

Nádasdladányi Nádasdykastély

2007. augusztusában és szeptemberében színházi előadások szervezése a kastély népszerűsítése érdekében

 

Az UTAZÁS kiállításra szóróanyagok készítése műemlékeinkről, abból a célból, hogy a tavaszi nyitásról értesítsük leendő látogatóinkat, valamint a műemlékek népszerűsítése az utazni, kirándulni vágyó nagyközönség körében. A munka hiánypotló tevékenység volt, mivel a fenntartó gondnoskág még nem rendelkezett hasonló részletességű, és színvonalú szóróanyaggal.

 

Kelt: Budapest, 2008. május 31.


                                                                                     SzeM

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.