Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


1 %

 

Miért éppen a Szakmai Egyesület Műemlékeinkért közhasznú szervezetnek
ajánljam fel 1 %-omat?
 
Az adót mindenkinek be kell fizetni, és abból annak 1 %-át felajánlani, nem plusz anyagi tehertétel. S ha már meghatározhatjuk, kinek adjuk, adjuk annak a közhasznú társaságnak, aminek tagjai valóban mindent megtesznek kitűzött céljuk eléréséért.

A kultúra és az örökségvédelem a jelenlegi gazdasági nehézségek közepette csupán elenyésző mértékben számíthat központi költségvetési forrásokra. Ha az egyes emberek, és a szakmán kívül álló civil társadalom nem segít, akkor hazánk igen gazdag, és értékes műemlékkészlete az enyészeté lesz, és ha az oda, oda lesznek történelmünk tárgyi bizonyítékai is. Ha a történelmünk tárgyi bizonyítékai megsemmisülnek, oda lesz történelmünk, nemzeti emlékezetünk, és ha az oda, akkor elveszítjük identitásunkat, elveszítjük arcunkat, végső soron elveszítjük önmagunkat. Ez az út nem csupán a nemzet, de önmagunk, az egyes ember mentális megsemmisüléséhez is vezet. Így tehát a kulturális örökségvédelem, és azon belül is az épített örökség, vagyis a műemlékek fenntartásának támogatása éppolyan fontos lehet adott esetben, mint akár az egészségügynek, vagy az oktatásnak nyújtott segítség.
A Szakmai Egyesület Műemlékeinkért közhasznú szervezet a magyar nemzeti műemlékek támogatását, és népszerűsítését tűzte ki célként maga elé. Egyesületünk profilja a segítségnyújtás az elhanyagolt állapotú műemlékek gondozásában, látogathatóvá tételének szorgalmazása, a műemlék népszerűsítése, megszerettetése annak közvetlen környezetében és szélesebb körben egyaránt.
Elsődleges célunk, hogy az adott műemléket közvetlen környezete sajátjának tekintse, az iránt felelősséget érezzen, és teljes mértékben tisztában legyen annak értékével, és hasznosságával, amit a műemlék a szűkebb környezet (utca, településrész, település, stb.) számára jelent. Be kívánjuk vonni a műemlék közvetlen környezetét annak gondozásába, hogy a környezetben lakók minél szorosabb fizikai kapcsolatba kerüljenek a műemlékkel, és kívül-belül megismerjék, és megtanulják egy műemlék szakszerű rendben tartásának, és fenntartásának alapvető elemeit, a műemlékvédelem elvi és gyakorlati szabályait, és értsék meg az okokat, melyek a műemlékvédelmi előírások mögött állnak.
Legvégső cél, hogy akkor is tartsák szem előtt az épített örökség fenntartását, ha nem lenne erre kötelező törvény.
Célunk elérésének eszköze a műemlék folyamatos, és látványos gondozása, vagy a tárlatvezetés mellett a rendezvények megszervezése, mert a rendezvények állandó érdeklődést tartanak fenn a műemlék iránt, míg az épület és a benne nyíló kiállítások csak hosszabb időintervallumban képesek megújulni, ezért nem képesek az érdeklődést folyamatosan fenntartani. A rendezvények beszoktatják a közvetlen környezetben élőket is a műemlék területére. A rendezvények segítségével a műemlék sajátos értékeit, a szakszerű gondozását, fenntartását, és megfelelő színvonalú használatát a legfiatalabb korosztálytól a legidősebbekig szórakoztató keretbe csomagolva tudjuk megtanítani, a mindeddig a műemlékekkel kapcsolatos hiányzó ismereteket átadni. A műemléki helyszínen szervezett programok az örökségvédelmi kulturális ismeretek átadásán túl arra is alkalmasak, hogy felhívjuk a figyelmet más aktuális feladatokra, például a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés hétköznapi teendőire, az egészséges életmód fontosságára, vagy pld. az állatvédelem problémáira.
Tudjuk, hogy számos egyesület, és szervezet létezik, amelyek akár általánosan, akár konkrét műemlékek támogatásával igyekszenek az örökségvédelem ügyét előbbre vinni. A Szakmai Egyesület Műemlékeinkért igyekszik ezeket megkeresni, az együttműködésre, és a tevékenységek összehangolására rábírni minden valóban jó szándékú, és segíteni akaró csoportot. Ezért tagjaink aktív segítői és közreműködői az „Összefogás Műemlékeinkért” internetes levelezőlista hálózatának. www.muemlekeinkert.eoldal.hu
 
De mit tesz a Szakmai Egyesület Műemlékeinkért közhasznú szervezet azért, hogy munkáját, és így az egyesületre „pazarolt” támogatásokat a lehető leghatékonyabban használja fel:
  • ·        Sem az elnökség tagjai, sem a tagok nem kapnak, és nem várnak el tiszteletdíjat a munkájukért
  • ·        Minden létező feladatot önerőből, vagy barát, ismerős, illetve önkéntes munkát felajánló támogató segítségével végzünk el, pld.: szórólapok, plakátok, ismertetők szerkesztése, nyomtatása, szétszórása, állófogadás szervezése, helyszíni karbantartási munka, takarítás, stb.
  • ·        Marketingmunkánkat médiatámogatók segítik térítésmentesen: Fejér Megyei Hírlap, Civertan Grafikai Stúdió
  • ·        Rendezvények szünetében tartott fogadás saját – otthonról hozott házi készítésű – sütemények, pogácsák, szendvicsek kínálatából készül
  • ·        Célunk, hogy minél több megtakarított forintot lehessen költeni a műemlékre, illetve a műemlék népszerűsítése érdekében, elsősorban a település lakói számára szervezett rendezvényekre
  • ·        Olyan előadókat, és előadóművészeket hívunk, akik lehetőség szerint ingyen vállalják az előadásaikat, a helyszínre való lejuttatásuk és hazaszállításukért cserébe
  • ·        Az egyesület számlakezelő intézete egy 70 %-ban magyar tulajdonban lévő bank, mely nem számít fel számlakezelési díjat, így egyesületünknek nincs bankköltsége. A bank a nyereségének előre meghatározott százalékát a náluk számlát vezető nonprofit társaságok közt az azokra adott szavazatok alapján felosztja.
  • ·        Egyesületünk honlapja, és az általa szerkesztett weboldalak is ingyenes webszerkesztő felületeken vannak (Eoldal, EWK, Mindenkilapja), így a honlap fenntartása sem jelent kiadást a szervezet számára.
  • ·        Egyesületünk környezettudatos: pld.: A környezetvédelem és a fenntartható jövő érdekében ismertető és reklám szórólapjainkat újra hasznosított papírra nyomtatjuk. A hulladékokat szelektíven gyűjtjük, és a helyszínen kézi erővel gyomlálunk, takarítunk, ápoljuk a növényállományt. Szorgalmazzuk a műemlékek környezetének rendben tartásához állati erő alkalmazását (juh, és kecske – a természetes fűnyíró), a műemlékek majdani rekonstrukciója és későbbi működtetése esetében a megújuló energiaforrások alkalmazását javasoljuk, illetve részesítjük előnyben.
************
 

 

Ha mindezzel elnyertük tetszésüket, és bizalmukat, kérjük, fontolják meg, hogy adójuk  1 %-ának felajánlásával a Szakmai Egyesület Műemlékeinkért közhasznú szervezetet támogatják.

 

 

 
 

Szakmai Egyesület Műemlékeinkért

 

 

 

Adószám: 1 8 1 2 8 4 9 3 - 1 - 4 1

 

 

Elektronikus posta: szem.2007@gmail.com
1031 Budapest, Váci Mihály tér 3.
 

Bankszla: 16200209-00119971

 

 

Számlakezelő pénzintézet: MagNet Magyar Közösségi Bank www.magnetbank.hu
Találkozzunk az általunk támogatott helyszíneken, az Interneten: itt és a Facebook-on!
 

 A 2010. évi jövedelemadó 1 %-nak felhasználásáról beszámoló ide kattintva olvasható! >>> 

 

A 2011. évi jövedelemadó 1 %-nak felhasználásáról beszámoló ide kattintva olvasható! >>>

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.